Aurelio Fierro > Canzoni napoletane - Chansons napolitaines - Songs di Napoli Guaglione - Bambino

Aurelio Fierro

Guaglione - BambinoLyrics

Staje sempe ccà, 'mpuntato ccà,
'mmiez'a 'sta via,
nun mange cchiù nun duorme cchiù
che pecundrìa!
Guè piccerì che vène a dì
'sta gelusia?
Tu vuò suffrì,
tu vuò murì,
chi t''o ffà fà...
Curre 'mbraccio addu mammà,
nun fà 'o scemo piccerì...
dille tutt''a verità
ca mammà te pò capì...
E passe e spasse sott'a stu barcone,
ma tu sì guaglione...
Tu nun canusce 'e ffemmene,
sì ancora accussì giovane!
Tu si guaglione!...
Che t'hê miso 'ncapa?
và a ghiucà 'o pallone...
Che vònno dì sti llacreme?...
Vattè, nun mme fà ridere!
Curre 'mbraccio addu mammà,
nun fà 'o scemo piccerì...
Dille tutta 'a verità
ca mammà te pò capì...!
Nun 'e ppittà, nun 'alliscià chill'uocchie belle...
Nun 'a penzà, và a pazzià
cu 'e guagliuncièlle...
Nun t'avvelì,
c'è tiempo oje ni,
pe' te 'nguajà!
Chi desidere 'e vasà,
scordatèlla, piccerì,
ca si 'o ddiceno a papà,
chisà comme va a fernì...
E passe e spasse sott'a stu barcone,
Staje sempe ccà, 'mpuntato ccà,
'mmiez'a 'sta via...
Nun mange cchiù, nun duorme cchiù...
chi t''o ffà fà!...